Sensòrica i mesurament

En un sistema hidràulic hi ha infinitat de variables que han de ser mesures com la pressió de sistema o d’una sortida, el nivell i la temperatura de l’oli, cabal, entre d’altres. Tenir ben monitoritzats les variables comentades, és indispensable per cercionar el correcte funcionament de la màquina.

509Productes trobats

Menu